Estudi Inserció Laboral 2016-17

Col·laboració de les empreses amb l’FP. 2017

Les empreses van assumint progressivament major corresponsabilitat en el sistema de Formació Professional de Catalunya. Participen en la formació dels alumnes i els ofereixen llocs de treball.

El Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya (CGCCC) vol posar en valor aquest esforç mostrant algunes de les magnituds d’aquesta participació i la caracterització de les empreses col·laboradores.

La major part de les dades que formen part d’aquesta informació fan referència a l’any natural 2017 i s’han extret del Banc Integrat de Dades (QBID) que, per encàrrec del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (DdE) i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), gestiona el Consell.

Dimensió de l’ecosistema de pràctiques i estades formatives

Dades rellevants

Estudis amb estades a les empreses

Empreses col·laboradores FP per Cambra de Comerç

Tipologia d’empreses i entitats col·laboradores

Empreses i entitats col·laboradores per família professional dels estudiants

Valoració global de l’estada en empreses per part de l’alumne

Valoració global de l’experiència de les pràctiques i estades en empreses

Vies que han proporcionat feina als graduats ocupats per nivell d’estudis