Formació Centres de Treball (FCT)

Són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa.

La formació pràctica en centres de treball també es pot dur a terme en empreses de fora del territori català.

Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu curricular d’aquests ensenyaments.

Què comporten per a l’alumnat?

El coneixement del món laboral i de l’empresa.
La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada.
La compleció de la seva formació professional, per capacitar-se per a la seva incorporació al món laboral.
L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics.
L’acostament a la cultura d’empresa.
L’experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació.
L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.
La superació del crèdit de formació en centres de treball per a l’alumnat de cicles formatius.

Què ofereixen a l’empresa?

Captar futur personal qualificat.
Col·laborar en la formació del/de la jove aprenent/a.
Oferir l’accés del/de la jove estudiant/a a la seva primera ocupació.
Relacionar-se amb els centres docents.
No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.

Què és un conveni de col·laboració per a la formació en centres de treball?

És un acord, subscrit amb model oficial, entre el centre docent i l’empresa, a fi que l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris pugui realitzar pràctiques formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació al centre docent.