Programa BID – Banc integrat de dades

El BID és l’instrument oficial de gestió per a tots els agents implicats en el desenvolupament de la formació pràctica en centres de treball dels alumnes de formació professional. El BID comunica de forma activa, ràpida i segura les 13 cambres catalanes, el Consell de Cambres, els centres de formació professional i els serveis centrals…

Continuar llegint →

Formació Centres de Treball (FCT)

Són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa. La formació pràctica en centres de treball també es pot dur a terme en empreses de fora del territori català. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu…

Continuar llegint →

Formació Professional DUAL

Amb l’objectiu de millorar la capacitat de les empreses de disposar de persones qualificades adequadament per a les seves necessitats, a Catalunya s’està implantat la Formació Professional Dual. La formació en alternança i dual combina l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica, augmentant la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses,…

Continuar llegint →

Formació Professional Ocupacional (FPO)

Les accions de formació professional ocupacional són les adreçades als/a les treballadors/es tant en atur com ocupats per a la seva qualificació, reconversió o perfeccionament amb la finalitat que, mitjançant el desenvolupament d’una formació de qualitat, a més d’altres mesures de foment de l’ocupació, puguin accedir a un lloc de treball o promocionar-se en la…

Continuar llegint →

Garantia Juvenil

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l’atur juvenil. Si compleixes els requisits, en un termini de quatre mesos, la Generalitat t’oferirà una oferta de treball, pràctiques o formació. El col·lectiu de joves susceptibles de rebre la Garantia Juvenil s’ha delimitat de la manera següent: joves més grans de 16 anys…

Continuar llegint →

Què és Empresa i Formació?

Els períodes de formació pràctica en centres de treball (FPCT, o també pràctiques no laborals en empreses) tenen molta importància en la formació professional. Per una banda constitueixen una presa de contacte entre l'alumnat i un entorn real de treball que els millora el seu coneixement sobre el perfil professional, els permet posar en pràctica coneixements adquirits i els facilita l'aprenentatge de competències generals.

Per altra banda ofereix a les empreses comprometre's socialment amb la tasca formativa de futurs treballadors/es, conèixer el valor de les qualificacions de la formació i tenir contacte amb potencials candidats/tes a incorporar-se al món laboral. Aquesta tasca, comportarà un factor de prestigi social per l'empresa.

En aquest sentit, l'administració pública, amb la col·laboració del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, va considerar oportú posar en marxa un nou procés de gestió i seguiment de pràctiques no laborals en empreses que puguin rebre alumnat.

Indicadors

  • 100.000 alumnes satisfets

  • 60.000 empresas adherides

  • 200.000 convenis realitzats