Estudi Inserció Laboral 2018-19

Col·laboració de les empreses amb l’FP. 2019

Les empreses van assumint progressivament major corresponsabilitat en el sistema de Formació Professional de Catalunya. Participen en la formació dels alumnes i els ofereixen llocs de treball.

El Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya (CGCCC) vol posar en valor aquest esforç mostrant algunes de les magnituds d’aquesta participació i la caracterització de les empreses col·laboradores.

La major part de les dades que formen part d’aquesta informació fan referència al curs 2018-2019 i s’han extret del Banc Integrat de Dades (QBID) que, per encàrrec del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (DdE) i de l’any 2019 pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), gestiona el Consell.

Dimensió de l’ecosistema de pràctiques i estades formatives

Dades rellevants

Estudis amb estades a les empreses

Empreses catalanes col·laboradores FP per Cambra de Comerç

Tipologia d’empreses i entitats col·laboradores que acullen estudiants matriculats a Catalunya

Empreses i entitats col·laboradores distribuïdes per sector productiu

Valoració global de l’estada en empreses per part de l’alumne

Valoració global de l’experiència de les pràctiques i estades en empreses

Vies que han proporcionat feina als graduats ocupats per nivell d’estudis