Programa BID – Banc integrat de dades

El BID és l’instrument oficial de gestió per a tots els agents implicats en el desenvolupament de la formació pràctica en centres de treball dels alumnes de formació professional. El BID comunica de forma activa, ràpida i segura les 13 cambres catalanes, el Consell de Cambres, els centres de formació professional i els serveis centrals…

Continuar llegint →

Formació Centres de Treball (FCT)

Són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa. La formació pràctica en centres de treball també es pot dur a terme en empreses de fora del territori català. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu…

Continuar llegint →

Formació Professional DUAL

Amb l’objectiu de millorar la capacitat de les empreses de disposar de persones qualificades adequadament per a les seves necessitats, a Catalunya s’està implantat la Formació Professional Dual. La formació en alternança i dual combina l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica, augmentant la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses,…

Continuar llegint →

Formació Professional Ocupacional (FPO)

Les accions de formació professional ocupacional són les adreçades als/a les treballadors/es tant en atur com ocupats per a la seva qualificació, reconversió o perfeccionament amb la finalitat que, mitjançant el desenvolupament d’una formació de qualitat, a més d’altres mesures de foment de l’ocupació, puguin accedir a un lloc de treball o promocionar-se en la…

Continuar llegint →

Garantia Juvenil

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l’atur juvenil. Si compleixes els requisits, en un termini de quatre mesos, la Generalitat t’oferirà una oferta de treball, pràctiques o formació. El col·lectiu de joves susceptibles de rebre la Garantia Juvenil s’ha delimitat de la manera següent: joves més grans de 16 anys…

Continuar llegint →