Programa BID – Banc integrat de dades

El BID és l’instrument oficial de gestió per a tots els agents implicats en el desenvolupament de la formació pràctica en centres de treball dels alumnes de formació professional. El BID comunica de forma activa, ràpida i segura les 13 cambres catalanes, el Consell de Cambres, els centres de formació professional i els serveis centrals i les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament. El BID, com a eina de gestió, actua com una intranet. Té, per tant, un accés restringit als diferents agents.

' ' . '' . __( 'Next post:', 'patio' ) . ' ' . '%title', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'patio' ) . ' ' . '%title', ) ); */ ?>