Aliança per a la Formació Professional Dual

L’Aliança per a la Formació Professional Dual és una xarxa d’empreses i centres educatius compromesos amb una FP dual de qualitat al nostre territori. Les empreses es poden adherir fàcilment a aquesta xarxa que posa al seu abast coneixement compartit, visibilitat, capacitat d’impacte, així com un servei d’assessoria tècnica i gratuïta per tal per tal d’engegar els primers projectes d’FP dual de les empreses.